MOJE OSNOVNE TEMATIKE

- lična dokumentacija (pasoši, diplome, rezimei, punomoćja, saglasnosti, testamenti; izvodi iz matičnih knjiga rođenih, umrlih, venčanih; svedočanstva o rođenju, smrti, braku);

- finansijsko-ekonomska dokumentacija (poslovni planovi, bilansi stanja, bilansi uspeha, izvodi s računa);

- pravna dokumentacija (ugovori, statuti, izvodi iz registara, apostil; stručni zaključci, sudska rešenja, carinske deklaracije; zakoni i poslovna korespondencija);

- tehnička dokumentacija (uputstva, sertifikati, standardi, procesi, bezbednost rada, zaštita životne sredine);

- procena nepokretnosti u različitim državama;

- sajtovi različitih kompanija na internetu;

- poslovna prepiska;

- poslovni pregovori.

Ja NE radim sledeće prevode:

- umetnička dela (proza, poezija, scenariji i sl.);

- medicina (lekovi, epikrize, potvrde i sl.);

- reklame (brošure, bukleti, plakati i dr.);

- visoke tehnologije (softver i hardver).

Transsibirska železnica. Moskva-Vladivostok (9.288 km).

Priroda Rusije. Bajkalsko jezero.

Jezero Bajkal. Transsibirska železnica. Moskva - Vladivostok. 9.288 km